RBSE Class 7 Sanskrit व्याकरण पर्याय, समानार्थक एवं विलोम शब्दः

Rajasthan Board RBSE Class 7 Sanskrit व्याकरण पर्याय, समानार्थक एवं विलोम शब्दः

प्रमुरव पर्यायवाची शब्द

संस्कृत पर्यायवाची शब्द Pdf RBSE Class 7
संस्कृत पर्यायवाची शब्द लिस्ट RBSE Class 7

समानार्थक शब्दः

Vilom Shabd In Sanskrit For Class 7 RBSE

विलोम शब्दः

Paryayvachi Shabd In Sanskrit For Class 7 RBSE

RBSE Solutions for Class 7 Sanskrit